Staattinen
Mahdollisuus liittää sivustolle sertifikaatin myöntäjän sinetti. Sinetti on kuva joka näyttää mikä taho sertifikaatin on myöntänyt.

Dynaaminen
Dynaamisessa sinetissä näkyy lisäksi yrityksen nimi sekä aikaleima.