DNS-ohjaustyypit


A -tietueella domainosoite ohjataan palvelimen IP-osoitteeseen. IP-osoite ilmoitetaan neljällä pisteellä erotetulla luvulla esim. 123.123.123.123

CNAME -tietueessa kohdeosoitteeksi annetaan palvelimen isäntänimi (hostname) joka on muotoa palvelin1.palveluntarjoaja.fi.

URL -ohjaustyyppiä käytetään kun halutaan uudelleenohjata domainosoite johonkin olemassaolevaan www-sivuston URL-osoitteeseen. Esimerkiksi yritys.com voidaan ohjata URL-osoitteeseen http://yritys.fi

FRAME -ohjauksessa periaate on muuten sama kuin URL-ohjauksessa, mutta kohdesivu avataan selaimeen kehyksen (frame) sisään. Tällöin käyttäjälle näkyy sivuston osoitteena domainosoite josta ohjaus on tehty (esimerkkitapauksessa yritys.com).

TXT on tekstimuotoinen tietue jolla voidaan ilmoittaa esimerkiksi palvelimen fyysinen sijainti DNS-tiedoissa. Jotkin palvelut käyttävät domainin omistajuuden vahvistukseen ennalta määrätyn muotoista TXT-tietuetta.

MX -tietueella ohjataan domainin sähköpostiliikenne sähköpostipalvelimeen. Kohdeosoite ilmoitetaan hostname-muodossa, esimerkiksi mail.palveluntarjoaja.fi