Apua! - tukisivusto auttaa


palaa etusivulle

Palautelomake


Asentaaksesi palautelomakkeen web-sivuillesi voit käyttää palvelimelle valmiiksi asennettua formmail.pl palautelomakekäsittelijä ohjelmaa.

Sinun tulee ainoastaan luoda tarvittava lomake.

Tässä yhteydessä ei käsitellä lomakesivun/lomakkeen ulkoasua/muotoilua, vaan ainoastaan tarvittavaa koodia lomaketta varten.

Sisällysluettelo

Lomakkeen luominen

Lomake alkaa form-tunnisteella ja päättyy </form>-tunnisteeseen. Tunnisteiden välissä ovat lomake-elementit ja rakennetunnisteet, jotka muodostavat lomakkeen ulkoasun.

Lomake-elementin avaustunniste on seuraavanlainen:

<FORM ACTION = "/cgi-bin/formmail.pl" METHOD = "POST">Tämä on ainut pakollinen kenttätunniste, mutta tarvitset myös valinnaisia kenttätunnisteita tietojen keräämistä ja ohjelman hallintaa varten.

Recipient -tunnisteella määritellään, mihin sähköpostiosoitteeseen käyttäjän syöttämät tiedot lähetetään.

<input type=hidden name="recipient" value="esimerkki@sinundomain.fi">Tunniste on hidden -tyyppiä eli käyttäjä ei pääse muuttamaan sitä. Sähköpostiosoitteen tulee turvallisuussyistä olla oman domainisi osoite, ulkopuolisen osoitteen käyttö aiheuttaa virheilmoituksen. Mikäli palaute halutaan lähetettäväksi useampaan osoitteeseen, erotellaan osoitteet pilkulla. Lomakekäsittelijän hallintaan käytettäviä kenttätunnisteita alla.

(Tietoja käyttäjältä kerätään luomalla valinnaisia kenttätunnisteita.)

subject = viestin aihe.

<input type=hidden name="subject" value="Palautetta www-sivuilta">email = sähköpostiosoite.

<input type=text name="email">Voidaan näyttää myös viestin lähettäjänä:

<input type=text name="from" value="email">realname = käyttäjän nimi

<input type=text name="realname">Voidaan näyttää myös viestin lähettäjänä

<input type=text name="from" value="realname">sort = lajittelu

<input type=hidden name="sort" value="order:realname,puhelin,ika,osoite,jne...">käytä value="alphabetic" laittaaksesi tiedot aakkosjärjestykseen.

redirect = ohjaus halutulle sivulle tietojen lähettämisen jälkeen.

<input type=hidden name="redirect" value="http://www.sinunsivu.net/kiitos.html">Jollet käytä tätä kenttätunnistetta, ohjelma näyttää oletussivun.

required = pakolliset kentät

<input type=hidden name="required" value="email,ika, jne....">env_report = ympäristömuuttujat

<input type=hidden name="env_report" value="REMOTE_ADDR,HTTP_USER_AGENT">Seuraavia alla olevia kenttätunnisteita käytetään vain jos redirect (oma palautteen jälkeinen sivu) ei ole käytössä.

title = otsikko sivulle, joka näytetään tietojen lähettämisen jälkeen oletussivulla.

<input type=hidden name="title" value="Kiitos, palautteesi on lähetetty.">return_link_url = voit asettaa (paluu)linkin oletussivulle.

<input type=hidden name="return_link_url" value="http://www.sininsivu.net/etusivu.html">return_link_title = edellisen kohdan linkin teksti.

<input type=hidden name="return_link_title" value="etusivulle">background = taustakuva

<input type=hidden name="background" value="http://www.sinunsivu.net/kuva.gif">bgcolor = taustaväri

<input type=hidden name="bgcolor" value="#FFFFFF">text_color = tekstin väri

<input type=hidden name="text_color" value="#000000">link_color (alink_color ja vlink_color) = linkkien värit.

<input type=hidden name="link_color" value="#FF0000">Palautelomakkeen tietoturva-asetukset

Webhotellipalvelussa olevaan tiedostoon /cgi-bin/formmail.pl tulee lisätä kohtaan @referers sivuston osoite sekä kohtaan @allow_mail_to sähköpostiosoite, johon viestejä sallitaan lähetettävän. Esimerkiksi:

 @referers          = qw(yritys.fi blade5.euronic.fi localhost);
 @allow_mail_to     = qw(etunimi.sukunimi@yritys.fi localhost);

Muutoksen voi tehdä FTP-ohjelmalla tai Plesk-hallinnasta löytyvässä tiedostonhallinnassa.

Huom! Tiedoston formmail.pl käyttöoikeuksina tulee olla 755 (rwxr-xr-x).


Esimerkki valmiista lomakkeesta<FORM ACTION="/cgi-bin/formmail.pl" METHOD="POST">
<!--Lomakekäsittelijänkonfigurointialkaatästä-->
<input type="hidden" name="recipient" value="lomake@domainkeskus.com">

<input type="hidden" name="from" value="Nimi">
<input type="hidden" name="subject" value="Palautetta www-sivuilta">
<input type="hidden" name="required" value="realname,email">
<!--<input type="hidden" name="redirect" value="http://www.domainkeskus.com/kiitos.html">
Ota yllä oleva redirect-tunniste käyttöön jos haluat luoda esim. oman kiitos palautteesta -sivun,
tällöin alla oleva title-tunniste on tarpeeton--->
<input type="hidden" name="title" value="Kiitos,palautteesi on lähetetty.">
<!--konfigurointi päättyy tähän-->
<b>*merkityt kentät ovat pakollisia.</b>

	 <table>
		<tr>
			<td>Nimesi:*</td>
			<td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="realname" SIZE="35" MAXLENGTH="50"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Ikäsi:</td>
			<td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="ika" SIZE="35" MAXLENGTH="50"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sähköpostiosoite:*</td>
			<td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="email" SIZE="35" MAXLENGTH="50"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Liity postituslistalle:</td>
			<td><INPUT TYPE="RADIO" NAME="mailing_list" VALUE="kylla" CHECKED>Kyllä</td>
		<tr>
		<tr>
			<td></td>
			<td><INPUT TYPE="RADIO" NAME="mailing_list" VALUE="ei">Ei</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Mistä hedelmistä</td>
			<td><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="appelsiini">Appelsiini</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>pidät?</td>
			<td><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="banaani">Banaani</td>
		</tr>
		<tr>
			<td></td>
			<td><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="omena">Omena</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Mistä kuulit sivustamme?</td>
			<td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="mista_kuulit" SIZE="35" MAXLENGTH="50"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><INPUT TYPE="submit" VALUE="Lähetä"></td>
			<td><input type="reset" value="TyhjennäLomake"></td>
		</tr>
	</table>
</FORM>Kuva valmiista esimerkistä:

EsimerkkiLomake.png

Mikäli et löytänyt tukisivuilta vastausta ongelmaasi, ota yhteyttä Helpdeskin kautta.